Close

20/01/2019

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALA) KALI KE – 18

SEMUA AHLI

PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALA).

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALA) KALI KE – 18

MAKLUMAT LANJUT SEPERTI DILAMPIRKAN.

20/01/2019