Close

Selamat Datang Ke Laman Web MALA

Salam Sejahtera. Selamat datang ke laman web MALA (Malaysia Association of Local Authorities). Objektif-objektif MALA ialah:

  • Memupuk kerjasama dan persefahaman di antara semua PBT seluruh Malaysia serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain di dalam bidang-bidang lain yang berkaitan.
  • Memaju dan melindungi kepentingan dan kebajikan PBT di seluruh Malaysia.
  • Memelihara kepentingan PBT sebagai Kerajaan peringkat ketiga dalam sistem pentadbiran Malaysia.

Info Terkini

Lihat lagi semua [Kemas Kini]

Keahlian