Close

Yuran Keahlian

Yuran yang dikutip adalah merupakan penggerak kepada semua aktiviti MALA. Usaha sedang dilaksanakan untuk memohon peruntukan atau geran daripada pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) supaya MALA mempunyai sumber kewangan yang lebih kukuh.

  • Bayaran masuk keahlian (Yuran Keahlian) bagi tiap-tiap ahli hendaklah dijelaskan dalam tempoh tiga (3) bulan setelah disahkan pendaftarannya menjadi Ahli MALA.
  • Yuran Tahunan hendaklah dijelaskan terlebih dahulu tanpa notis pada atau sebelum diadakan Mesyuarat Agung Tahunan MALA pada setiap tahun.

 

Pembayaran yuran kemasukan dan yuran tahunan adalah seperti di Jadual di bawah:-

 

JENIS PBT

BAYARAN MASUK [RM]

YURAN TAHUNAN [RM]

DEWAN / MAJLIS BANDARAYA

1,000.00

5,000.00

MAJLIS PERBANDARAN

1,000.00

3,000.00

MAJLIS DAERAH

1,000.00

1,000.00

AHLI GABUNGAN

1,000.00

1,000.00

 

Bayaran yuran boleh dibuat melalui cek / bank deraf / kiriman wang / wang pos atas nama PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA dan dialamatkan kepada:-

 

ENCIK MOHD NIZAM BIN MAHAYUDDIN
Bendahari MALA
Merangkap Pengarah Perbendaharaan
Majlis Perbandaran Kuantan
Jalan Tanah Putih
25200 Kuantan
PAHANG DARUL MAKMUR
NO. TEL:
NO. FAKS: 09-516 1492

Bayaran boleh juga dimasukkan terus ke Akaun MAYBANK: 562106105956 atas nama PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA. Salinan resit transaksi hendaklah dikemukakan kepada Urusetia MALA untuk tindakan selanjutnya.