Close

Monthly Archives: November 2019

DASAR KEBERSIHAN NEGARA

DASAR KEBERSIHAN NEGARA FOKUS KEPADA 5 KLUSTER: 1 Kesedaran Mengenai Kebersihan 2 Kelestarian Alam Sekitar 3 Ekonomi Kitaran 4 Tadbir Urus dan Penguatkuasaan 5 Modal Insan Berkualiti dan Berkemahiran @KPKT http://www.kpkt.gov.my/resources/index/user_1/DRN/DasarKebersihanNegara.pdf