Close

Monthly Archives: September 2016

SPICEC 2016

Seberang Perai International Conference on Ecotourism and Conservation Efforts (SPICEC 2016) on 23rd-25th November 2016 at The Light Hotel, Seberang Jaya, Penang. Improving the landscape of Seberang Perai and Discovering the Potential of Ecotourism.  

Butterworth Fringe Festival

Datang dan sakisikan festival pinggiran pertama di Malaysia yang menampilkan persembahan tempatan dan antarabangsa yang menakjubkan!

Konferen Kebangsaan Amalan Terbaik Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia 2016

Pihak berkuasa Tempatan merupakan organisasi yang berkuasa dalam pentadbiran di kawasan tertentu. Dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, seluruh PBT di Malaysia sentiasa mengkaji dan menambahbaik servis yang diberikan ini dari semasa ke semasa sejajar dengan keperluan dan kehendak penduduk.

PERTANDINGAN INOVASI MALA - PIALA YB MENTERI KPKT 2020