Close

03/11/2019

DASAR KEBERSIHAN NEGARA

DASAR KEBERSIHAN NEGARA

FOKUS KEPADA 5 KLUSTER:

1 Kesedaran Mengenai Kebersihan
2 Kelestarian Alam Sekitar
3 Ekonomi Kitaran
4 Tadbir Urus dan Penguatkuasaan
5 Modal Insan Berkualiti dan Berkemahiran

@KPKT

http://www.kpkt.gov.my/resources/index/user_1/DRN/DasarKebersihanNegara.pdf

03/11/2019